Ängsfrön Fuktäng - 30g. Pratensis

Pris: 14kr/kvm. Frön till 10kvm

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Innehåller:
Gräs 82%
Bunkestarr, Darrgräs, Rödsvingen. Tuvtåtel, Ängskavle, Ängssvingel


Örter: 60%
Fackelblomster, Fyrk. johannesört, Gul svärdslilja, Gökblomster, Hampflockel, Humleblomster, Kabbleka, Läkevänderot, Nysört, Rödblära, Smörblomma, Smörboll, Strätta, Videört, Äkta förgätmigej, Älgört, Ängsskära, Ängsvädd

Producent: Pratensis AB. Pratensis är noga med att ha svenskt genetiskt material i sina blandningar av riktiga ängsväxter. För ett mycket större utbud av olika ängsfröblandningar och plantor vänd dig då direkt till Pratensis. 

Passar till: Fuktiga marker, damm o dikeskanter. 

Att anlägga en äng är nog den bästa ekologiska
 sommar-fågelmatnigen! Det är en riktigt vacker insektsfabrik! Och den är en evighetsmaskin - den behöver bara anläggas en enda gång. 

Se vår film om att anlägga äng här>

När du ska skaffa äng: 

Fan vad du är bra - och modig - sträck på dig och var stolt. Jag vet att ditt största hinder troligtvis är någon eller några som ifrågasätter högt gräs, betraktar det som pinsamt att du ska hålla på och tycker det "inte ser skött ut", är rädd för fästingar, ormar och att det kommer bli för jobbigt att slå ängen. 

Det är du och jag och alla andra som kämpar för ängar, blommor, vilda bin, fjärilar och fåglar som är det verkliga hjältarna! Och vi är del i en mycket stor rörelse som kommer på bred front!

I vissa fall är det redan en bra äng på din yta trots åratal av gräsklippning eller igenväxning! Då är det oklokt att så in av två skäl.
  1  Det kostar pengar, arbete o tid.
  2. Flera av de växter som trivs hos dig finns inte i fröblandningen, de har dessutom den lokala genetiska variationen. Bland dem kan redan finnas mycket ovanligare arter än vad som finns med i en bra ängsfröblandning! 
Tips om hur du kan bedömma, eller få enkel hjälp med bedömning av din yta >

Ytan du sår på ska vara bar öppen jord utan rotogräs och levande grästuvor. 

Det bästa är att gräva på våren och sedan kratta/gräva i jorden upprepade gånger under sommaren så fort något grönt tittar upp. Finns rötter av tex kvickrot och kirskål är det viktigt att de kommer upp till ytan och får torka ihjäl. 

Så in på hösten och låt fröna ligga helt på ytan! 

Sköt sedan som äng varje år med slåtter och bortförsel av gräset. 

Ha tålamod - en äng blir bara bättre med åren. Det tar alltid minst tre år innan många av ängsblommorna ger sig tillkänna. Det är helt naturligt att flera av växterna som ingår i blandningen aldrig kommer dyka upp hos dig. Ingen äng är den andra lik och förutsättningarna är olika hos alla! 

Ängen som tidigare var en naturlig del i jordbrukslandskapet är nu mer en relikt som vårdas för sin artrikedom på några få utvalda platser. Du kan vara med och öka andelen ängsmark genom att anlägga en liten bit i din trädgård. På det sättet återskapar vi i miniatyr lite av det landskap som försvunnit därute bland gårdar och åkrar. Ängen med sin enorma artrikedom av blommor och insekter var och är en oerhört viktig biotop för många fågelarter att söka föda på. Det är framförallt rikedomen av insekter som lockar. 

På ängen bärgades det hö varje år så för att sköta en äng bör man slå den på sensommaren och sedan ta bort gräset. För att skapa en artrik äng så ska den utarmas på näring. I allt för näringsrik miljö tar några få arter av gräs och örter över (hundäxing, knylhavre, hundkäx, nässla mm). Av de konkurrenssvaga arterna finns många många fler blommor och det är dem vi ska gynna. Ängen ska helst slås med lie men det fungerar med trimmer, röjsåg med gräsklinga, elda upp fjolårsgräs på våren eller i värsta fall klippa med gräsklippare. För att minska mängden näring (och därmed gynna de konkurrenssvaga blommorna) ska gräset räfsas bort från ängen utom vid eldning. 

Tillagd i varukorgen