25kg - Åkerfrön Saltå

Naturligare fågelfrön än så här blir det inte! Lockar gulsparven!

  • Artnr: 3025
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

En given favorit! Det som rensas bort i kvarnen innan säden mals till mjöl. Det är en matig blandning av hela och sönderslagna korn av olika sädesslag samt frön från åkerns vilda växter. Tyvärr är de flesta av dessa från arten snärjmåra vilken fåglarna lämnar. Innehållet och proportionerna kan variera.  


Närmare fåglarnas naturliga vinterföda kan vi inte komma! En svenskodlad ekologisk restprodukt som passar utmärkt i fröautomater och aldrig klibbar.

Gulsparven äter bara åkerfrön! Gråsparv, pilfink, kaja tillhör dem som gärna äter åkerfrön. Men även bofink, bergfink, duvor, siskor, fasan, stare och rapphöna Arter som grönfink, nötväcka, mesar, steglits, stenknäck och domherre äter bara åkerfrön när inte importerade frön som solros, jordnöt och hampa finns inom räckhåll! 

Hur matar jag med Salltås åkerfrön? 
Direkt på marken 
är det mest spännande sättet att mata med åkerförn. Är det snö så strö fröna på en skottad eller trampad yta. På det är sättet lockas många fåglar. Gulsparven äter bara från marken och den ratar dessutom helt solros och hampa. Därför uteblir gulsparven som gäst från många matningar.

På en stor skottad yta får enormt många fåglar plats - ett bra sätt att öka antalet gäster. Överflygande fåglar ser lätt detta och lockas ned! Det ger också bra matningsekonomi när pilfinkarna och gråsparvarna (som är storförbrukare hos många) mestadels håller till på marken och äter av de billigare fröna. Pilfink och gråsparv nöjer sig väl med åkerfrön men tar gärna för sig av dyra och feta frön om det bjuds. 
(Läs mer om markmatning under produkten Lantliv)

I fågelmatare. Saltås åkefrön passar utmärkt i alla typer av fågelmatare. De kan blandas med andra frön. Många blandar med hackade solroskärnor och hampa.

Som ekologiskt hönsfoder passar saltås åkerfrön utmärkt. Vill man ge hönsen något extra gott rekommendear vi hackade solroskärnor. 

Även till vaktlar, tex Bobwhitevaktel har saltås åkerfrön visat sig vara ett mycket bra och hälsosamt fågelfoder. 

Saltå kvarns åkerfrön är ekologiskt odlade i Sverige och orsakar ett transportutsläpp motsvarande 0,07 kWh/kilo (0,02kg CO2 ekv./kilo) från odlingen till vårt lager.
Läs mer om dessa uträkningar här

KRAV-märkt. Utöver detta ställer betalar Saltå kvarn lite extra för säden till sina svenska odlare - i utbyte mot extra miljökrav. Kretslopp inom gården, djur på gården samt extra naturvårdsåtgärer. Detta stödjer vi till 100% - Saltå Kvarn tar ett privat initiativ och visar konkret hur den ekologiska märkningen bör skärpas för att bli ännu bättre för fåglarna och naturen. Mer info på Saltå kvarns hemsida.