Starholk gyllene

Nätt liten starholk i trä

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Starholk snickrad i Östergötland. Den är förberedd för att spika eller skruvas upp på en fasad eller i ett trä. Den är öppningsbar för enkel rengöring. Måtten är 35x14x21 cm. Hålet är 3,5 cm i diameter.


Staren är en av de fåglar som lider när lantbruket blir storskaligare och specialiseras.

Staren behöver liksom alla andra fåglar stor insektstillgång på nära håll när ungarna växer. Långa flygturer och för lite insekter innebär svältdöden för många fågelungar. Så du kan även flirta med staren när du arbetar i och planerar trädgården.

Staren går nästan alltid när den söker föda. Den kan inte gå i högt gräs eller i en vall eller tät åker. Det klassiska är en kortbetad betesmark - vilket fanns på nära håll på alla gårdar förr i tiden. Staren kan också söka föda på klippta/slagna ytor samt på stigar och längs vägkanter. Och på glest bevuxna marker.

Gräsmatta är bra för staren att gå på men för att säkra en god insektstillgång är det bra om den ingår i en mosaik av olika ytor som skapar mångfald i trädgården.

När ska man sätta upp fågelholkar? 

- Det är alltid rätt tid att sätta upp holkar! 

Tillagd i varukorgen