Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

Myt 2: Fågelmaten är lokalt odlad

Fågelmaten i butiken är närproducerad

- Förmodligen inte! Det finns svenskodlat fågelfrö, men det mesta av fågelmaten som säljs i landets butiker är producerad långt bort, ibland utanför Europa. Det innebär långa resor för frön och annan fågelmat hem till matningen vid husknuten. Inte bra för klimatet!

Svenskodlade fågelfrön finns hos Slåttergubben, men går också att hitta hos Norregården, Nelson Garden och Franks Zoofor. Känner du till fler? Kommentera gärna nedan!

Miljövärstingen talgbollar produceras inte alls i Sverige. Fettet kommer från nötkreatur som fötts upp på bland annat soja (ofta ohållbart producerad och odlad genom nedhuggning av regnskog och cerradosavann). En del talgbollar innehåller även palmolja, något som också produceras genom att skogar förstörs. Den som köper talgbollen driver alltså på regnskogsskövling och ohållbar odling på andra platser i världen. Mer om talgbollar i en myt längre fram.

Att mata de söta småfåglarna hemma i trädgården kan på det här sättet få katastrofala konsekvenser för fåglar och andra djur på andra håll i världen. Den enes bröd – den andres död. Men det behöver inte vara så!

Slåttergubben har på olika sätt försökt minska negativ miljö- och naturpåverkan samtidigt som vi ändå vill möjliggöra för den som vill att mata fåglar. Viktigt att komma ihåg är också att all odling i större skala kan skapa utmaningar i det lokala ekosystemet med monokulturer. Exempelvis importerar vi inte solrosfrön med skalen kvar hit till Sverige från södra delen av Europa där de odlats, utan enbart innehållet – ja det som fåglarna faktiskt vill äta. Skalen blir istället kvar nära där de odlats och används som biobränsle och djurfoder. Genom att inte frakta skalen sparar vi energi! Läs mer om uträkningar kring transporten här: Information om transportutsläpp.

Kortare transporter är bra så länge det är mycket man fraktar på samma gång, ju närmare desto bättre! Inget svenskt fågelfrö-företag säljer enbart svenskodlat foder, så vitt vi vet. Här kan du se var några av storsäljarna inom fågelmat kommer ifrån:


Hampafrö: Hampa kan odlas i Sverige. En del svensk hampa köps av Slåttergubben, men mycket kommer från Kina. Vi har nu dock många ton eko-hampa från Lettland på ingång.

Hasselnötter: Precis som solrosfrön går det att o

dla hasselnötter i Sverige – men det sker inte i kommersiell skala. Slåttergubbens hasselnötter kommer från Turkiet.

Havre och havregryn: Odlas i Sverige

Jordnötter: Dessa odlas främst i Kina, inga i Sverige. Vi tror att Slåttergubben är ensamma i branschen att vara transparenta genom att skriva ut odlingslandet på etiketterna - det är nämligen inget man måste. Jordnötter är för övrigt en av världens mest besprutade grödor, om de inte odlas ekologiskt.

Kokosolja: Kokosolja är en av de ingredienser som rekommenderas på många håll om man vill göra sina egna talgbollar – ofta tillsammans med margarin. (Läs gärna mer om margarin här: Äkta vara om margarin.). Kokosoljan produceras ibland ohållbart, och är dessutom mindre produktiv är den destruktiva palmoljeodlingen, vilket betyder att större ytor behöver användas för att producera kokosolja. Ofta produceras kokosolja i Filipinerna och Sri Lanka. WWFs vegoguide om kokos. 

Nakenhavre: Odlas i Sverige.

Rapsfrö: Odlas i Sverige, Slåttergubbens lokalt i Östergötland.

Solros: Slåttergubbens ekologiska solrosfrön kommer från Bulgarien. Det går fint att odla solrosor i Sverige, oftast för husbehov, men det finns i stort sett ingen produktion i kommersiell skala. Vi ligger helt enkelt för långt norrut för att konkurrera. Den energi det tar att torka skörden överstiger den merenergi de lite längre transporterna orsakar. Dessutom har vi inga skalningsanläggningar i Sverige så solrosfröna behöver fraktas med skal. I Bulgarien används skalen (som utgör ca halva vikten av solrosfröet) som biobränsle. Energivärdet i 23 ton skal motsvarar den mängd bränsle som går åt till 5 st lastbilslass med 23 ton solroskärnor levererade till Slåttergubbens lager från Bulgarien.

Talg/talgboll: Finns inte i Slåttergubbens sortiment. Vi hoppas snart ha möjlighet att sälja Gröna Gårdars (https://www.gronagardar.se/sv) ekologiska naturbetestalg från Sverige. Om du inte kan vänta – välj gärna ekologiskt bregott på din närmaste livsmedelsbutik, den består av ekologisk svensk grädde och rapsolja.

Åkerfrön: Svenskodlad restprodukt som är lik de vilda jordbruksfåglarnas naturliga meny.

Läs gärna mer här:
WWF om palmolja: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/

Palmolja – allt du behöver veta - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

WWFs rapport, Soja en viktig proteinkälla med problem: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/soja/

Soja i fodret till husdjur: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/nyheter-huv/soja-till-husdjur/

Soja som livsmedel för människor: https://www.vegomagasinet.se/soja

En rapport från Naturskyddsföreningen om sojaodling: https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2009_jordbruk_mat_sojarapport.pdf

Tillagd i varukorgen