Ekologisk odling för ett rikare fågelliv


Det är många fåglar som bor och söker föda på gårdarna där mat till fåglar odlas. Hur gårdarna sköts och brukas är helt avgörande för fågellivet. På sommaren svälter t ex många ungar ihjäl på grund av att deras föräldrar helt enkelt inte hinner skaffa mat tillräckligt snabbt. Tillgången på insekter är helt avgörande. Vi har därför en viktig uppgift att ge fåglarna mat som odlats på ett sjysst sätt - ekologiskt.

Slåttergubben brinner för att se samband som gör den ekologiska odlingen mer fördelaktig än den konventionella. Läs gärna mer om Jannes tankar, välj en rubrik här ovan.

Varför är det så viktigt med ekologiskt?

Den första bilden är från ett höstsått vetefält i maj 2010. Välsprutat (inte så mycket vilda åkerväxter), välgödslat (den mörkgröna färgen tyder på stor kvävetillgång, så även den täta växtligheten och de tjocka bladen). Grödan kommer snart bli mycket tät och vid marknivå kommer det ständigt vara fuktigt, trångt och mörkt. Axen kommer stå tätt vid mognad och lättare utsättas för svamp/mögelangrepp.

Förutsättningarna för fåglar på en ekologisk gård är faktiskt lite bättre. Det blir garanterat inga gifter som sprids till omgivningen heller. Ju mer ekologiska varor som köps desto fler gårdar kan följa med på tåget. Fåglarna får vi på köpet.

Den andra bilden är från åkern på andra sidan diket någon minut senare! Biodynamiskt odlat dinkelvete som även det såddes på hösten. Notera den ljusgröna färgen, och den mycket glesare grödan. Ej så välgödslat. Kan du se de andra vilda åkerväxterna på väg upp lite här och där? Ännu är de inte så höga. På denna gård etablerade sig ett storspovspar för ett par år sedan. De håller sig nästan notoriskt inom gårdens gränser när de födosöker, som om det fanns ett osynligt staket runt om! När man ser de här bilderna är det inte lika svårt att förstå varför, det är klart som korvspad vart det är bäst att gå om man snabbt vill hitta insekter. Ännu större skillnad kommer det vara om ett par månader då grödorna växt sig högre.

Vårt företag och våra produkter är ekologiskt certifierade enligt konstens alla regler. Allt svenskodlat är KRAV-märkt och allt importerat är märkt som EU-ekologikt med EU-blomman. Undantag solroskärnorna som också bär KRAV-märket.

Gulsparv matar sina ungar med insekter Gulsparven är, liksom många andra arter i jordbrukslandskapet, helt beroende av insekter för att föda upp ungar.


Konventionellt odlat vetefält Konventionellt odlat vetefält
Biodynamisk dinkelodling Biodynamisk dinkelodling


Tillagd i varukorgen