Slåttergubbens miljöpolicyFöretagets själ

Rättvisa mellan arter, generationer och länder. 

Arter – alla arter ska kunna få leva i livskraftiga bestånd
Generationer – alla generationer av människor ska ha samma möjligheter att få uppleva natur och konsumera varor.
Länder – rättvisa villkor gällande rörlighet av människor samt handel med varor, tjänster och pengar.

Vi är ett så kallat politiskt företag vars aktieägare inte bara kräver vinstmaximering och avkastning. Våra aktieägare ställer krav på rättvisa och etiska beslut.

Exempel i företagets kärnverksamhet:
- Vi köper bara in ekologiskt odlade råvaror.
- Vi förmedlar kunskap och exempel på hur odling av fågelmat påverkar fågellivet runt odlingen.
- Vi ger exempel på vad man kan göra med sin trädgård och sin fågelmatning för att få till ett mer levande jordbrukslandskap.
- Som ekonomiskt styrmedel mot mer lokal- och svenskodlat har vi ett lägre grundpålägg på det.
- Vi avsätter 10 öre/kg till storkprojektet och miljöförbättrande åtgärder i våra egna odlingar samt hos granngårdarna.
- Rätt till deltid för anställda. Vi tvingar ingen att jobba mer än den önskar och rekommenderar 30 timmars arbetsveckor. Fullt stöd till dem som vill klara sig på mindre pengar och leva enklare, hinna med barn, träning, fritid och ev. andra jobb! 

Allmänna exempel
- 100 kr extra varje dag anställda ej använder eget motorfordon till jobbet.
- Försöker använda miljöbästa alternativ på förbrukningsvaror (det är inte lätt att engagera sig helhjärtat in i minsta tejprulle, etikett osv, men vi gör vårt bästa).
- Återanvänder kuvert och baksidespapper.
- Återanvänder emballage i mycket hög utsträckning och med livlig fantasi när vi skickar internetordrarna. Det ser inte alltid så "flashigt" ut, men vi sparar både pengar och framför allt resurser.
- Sorterar och återvinner sopor.
- El märkt Bra Miljöval.
- Vår bank är Ekobanken. Den lånar bara ut pengar till ansvarsfulla och rättvisetänkande låntagare samt har full transparens.
- Påminnelseavgifter på sena betalningar går oavkortat till vårt naturvårdsarbete med att återskapa viktiga miljöer i grannskapet. 
Tillagd i varukorgen