Blommor som lockar insekter - 100g

Pris: 2kr/kvm. Frön till 65kvm. Blommar 2-4år. Ej ängsfrön alltså!

Beskrivning av artikel

Briljera med en skötselfri prunkande insektsfabrik. Njut av färgprakt, insektssurr och insekter som blir till fågelmat!

OBS - detta är inte ängsfrön.
Det blir färggrannt och högväxt - funkar i såväl näringsrik som näringsfattig jord. Gräv och så om efter 2-4år, eller använd i en växtföljd i din grönsaksodling som gröngödsling. Det är i huvudsak inte inhemska arter varför de gynnar ett mindre spektra av mer generalistiska insekter. Det är vanligt att liknande fröblandningar som denna marknadsförs som "ängsfrön" och "blomsterängsblandning". 

Svenska ängsfrön säljer vi också -  de gynnar ännu fler specialiserade insekter och inhemska blommor. En äng blir bättre med åren och behöver aldrig sås om - men den måste skötas med årlig slåtter och bortförsling av gräset. 

1. Vilka gynnas av detta? 
2. Hur gör jag?
3. Vad innehåller påsen?

1. Fågelungar föds upp på insekter. Med denna prunkande blomsterprakt gynnas en del insekter. Några blommor har frön som fåglarna äter tex cikoria, solros och stockros. En del insekter lägger ägg och förökar sig här, andra övervintrar.

Låt hela famljen njuta av ett blomhav i regnbågens alla färger. Fjärilarna och dånet av stora insekter
Tips: med ficklampa ser du vilka som besöker blommorna nattetid!

2. Fixa bar jord, släng ut fröna och kratta till – helst innan regn. Du kan så närsomhelst på året, men våren är vanligast. Så gärna ett par omgångar för längre blomning. Håll jorden öppen fram till början av juli vid sen sådd - en viktig plats att söka föda på för många fåglar. Det är brist på öppen jord i åkerlandskapet.

Cikoria, blåklint, klätt och stockros blommar först andra året. Är det väldigt högvuxet och tätt kan man slå av och räfsa bort hela eller delar av rabatten på hösten (då gynnas de lite lägre växterna som annars lätt kvävs av tätt kvarliggande vegetation).
Gräv upp och så igen om du tycker det blir för artfattigt efter 3-4 år.

Välj en solig plats. Har du inte plats i trädgården så fråga kommunen om en yta eller en bonde om du får hyra ett hörn av en åker  - du kommer bli förvånad över hur billigt det är och vilken livskvalitet det ger! 

3. 100g blomfrön som uppskattas av insekter. Räcker till 65m2. Alla fröer i blandningen är ekologiska! De arter som normalt är vildväxande i Sverige kan gynna mer specialiserade insekter. Innehållet i påsarna kan variera men är i stora drag:

Honungsört är mycket trevlig och lättodlad. Lockar otroligt många insekter - ett fält med honungsört en stilla sommardag riktigt dånar av vingslag från bin, humlor mm. 

Solros:  Sticker upp i blomhavet! Goda frön och gillas av bin o fjärilar.

Bovete: Sås helst i juni. Har små fina blommor med mycket nektar. Fröna äts av fåglar. 

Cikoria: Gotland om sommaren… Ståtlig växt med vackra stora blå blommor. Fröna gillas av steglits. Vildväxande i Sverige. Två-årig. Frön av vild svensk cikoria säljs av Pratensis AB.  

Luddvicker: Flerårig klängande ärtväxt med vackra stora lila-vita blommor. Vildväxande i Sverige.

Blodklöver: Fantastiskt vacker klöver, övervintrande plantor blommar ganska tidigt på sommaren. 

Perserklöver: Sås på våren och blommar med nektarstinna blommor under sommaren och höst.

Gul sötväppling: Högrest ärtväxt med många små gula blommor. Finns kvar i några år oftast men gillar inte tät grässvål. Vildväxande i Sverige. 

Vitklöver: Nektarrik blomma. Lågväxande och kan lätt konkurreras ut av högre växter. Vildväxande i Sverige.

Rödklöver: Gillas verkligen av humlor, bin och fjärilar. Klart mer storväxt än vitklövern. Vildväxande i Sverige.

Stockros: Högväxande med djupt färgade blommor som är ganska vanlig trädgårdsväxt. Fröna gillas av bl.a grönfink och gråsparv! Blommar andra året. 

Ringblomma: Färgklick med lång blomning, fina buskiga vinterståndare med mycket skydd åt insekter och fåglar. Lättodlad, frösår sig lätt till nästa år. 

Blåklint: Sås allra helst i början av hösten, den är två-årig. Bra nektar i blommorna och fröna äts av bla. steglits. Vildväxande i Sverige.

Klätt: Sällsynt åkerogräs som förr var vanligt i rågåkrar. Så helst i början av hösten, den är två-årig. Slående vacker nejlikeväxt med lila blommor. Vildväxande i Sverige.

Lin: Vackra blå blommor en kort tid i juni/juli, fröna äts av finkfåglar.  

Vallmo (råg och korn): Underbart är kort – vallmons blommor sitter inte mer än ett par dagar. Men de är häftiga med sina burleskt röda och utmanande stora blommor som älskas av humlor. Vildväxande i Sverige.

Åkerkulla: Ett ganska sällsynt åkerogräs som påminner om baldersbrå/prästkrage. Vildväxande i Sverige vilket.

Gullkrage: Åkerogräs som främst finns vilt i SV-Sverige, liknar en gul prästkrage.

Ängsfrön från pratensis: En liten andel ängsfrön med vildväxande ängsväxter är också med, men de flesta klarar inte konkurenssen i en 2-4 årig rabatt med höga täta växter som det lätt blir här.  Alla dem vildväxande svenska ängsväxter.  

Skicka gärna bilder från din blommande mångfald! 

Tillagd i varukorgen