Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

Myt 17: Råttor och möss är bara ohyra

Råttor och möss är bara ohyra!

Visst kan råttor vara problem - men den allmänna synen på gnagare tycker vi är djupt rasistisk.
Vi måste komma ur de här föreställningarna att gnagare bara är “skadedjur” och fåglar bara är gulliga. Särskilt tydligt blir det i hur vi värderar utekatters gärningar - när de dödar små gulliga däggdjur är det alltid bara “bra att de fångar möss”. Men fåglar är pinsamt och dåligt att de fångar - det skäms vi över att berätta.

Vi överdriver lite så klart. Egentligen är det inte så konstigt. Möss och framförallt råttor kan göra stora skador på byggnader, lager av matvaror och pesten spreds ju med hjälp svartråttan. Men de stora problemen var förr i tiden - när alla hade odlingar, gårdar med djur, husen var otäta och mat relativt sett så mycket mer värdefull. De allra flesta drabbas inte av det här idag. Nu har vi möjligheten att låta de här djuren få vara en del av naturen - men i de fall de fortfarande ställer till skador inomhus så finns ju självklart fällor att ta till och det är inget konstigt med det. 

En mus äter på ett solrosfrö Husmusen äter ett solrosfrö - visst är de gulliga? Foto Barbro Nelly

En liten artgenomgång

Brunråtta: Otroligt smart och framgångsrik. Ganska knuten till människan, den äter gärna spannmål och matrester. Trots att vi gör allt för att bli av med den finns de ändå! Vuxna är mycket försiktiga och går sällan i fällor. Råttan kan blir rejält stor upp till 25 cm utan svans och över halvkilot. De gräver och gnager aktivt för att ta sig in och ut ur byggnader och bygga egna bon i väggar osv. Få vanliga hus på landet har några större problem med brunråttor inomhus. Det är långt ifrån alla katter som vågar ta brunråttor. Många rovfåglar betraktar dom dock som riktigt bra fågelmat.

Möss: Har oftast lite större öron och är små. Den vanligaste inomhus är husmusen följd av stor och liten skogsmus. Det finns också de ovanligare, dvärgmus, buskmus och hasselmus. Och sen sex arter näbbmöss. Näbbmössen skiljer sig från de andra genom att vara ett strikt rovdjur - den äter aldrig några frön utan mest insekter. Husmössen letar sig gärna inomhus på vintern och njuter av värme och mat. De gräver och biter inte sönder i samma omfattning som råttorna dock. Möss är inte smarta och mycket lätta att fånga i en bra fälla när de väl är inomhus.

En död dvärgmus Östergötlands första fynd av dvärgmus gjorde Janne i en fälla i fågelfröbutiken 2012. Sedan dess dör flera dvärgmöss varje vinter i superkänsliga musfällorna vi rekommenderar längre fram.

Sorkar, mullvad o lämmel: Finns åtta arter av i Sverige. De flesta är små och grå som t.ex åkersorken. De kommer sällan in i hus utan är ute i naturen och äter det den kommer över. Vattensorken kan vara ett stort problem för dem som har fruktträd då den älskar rötterna -  även i mindre grönsaksodlingar kan den vålla skada. Ett pluspoäng är dock att den älskar kvickrötter (ett ogräs). Den här gruppen ställer till minst problem för människan.

Ekorre: Kommer gärna fram till fågelmatningarna. En del älskar den för den är ju jättecharmig. Andra vill inte ha den. Man får tycka som man vill. I England säljs det mycket fågelmatare som är “Squirrel-proof”. Ofta bygger det på att de helt sluter sig när de blir nedtyngda av en ekorre. England har också en fantastisk tradition av att bygga hinderbanor till ekorrarna och väldigt seriösa youtubefilmer!

Gnagarnas roll i ekosystemet är superviktig.

De förädlar insekter och vegetabilisk föda till förstklassigt kött. Rävar, hermeliner och vesslor äter i stort sett bara gnagare. Samma med de flesta ugglorna och många rovfåglar. Även andra fåglar som fjällabb och varfågel äter gnagare. Förekomsten av gnagare ute i naturen om vintern är helt avgörande för hur många av de här rovdjuren som kommer överleva. Ju färre gnagare katterna tar och ju liberalare syn vi har på dem utanför våra hus desto bättre för alla dem som äter dem! Och för dem själva förstås. För en söt mus har ju precis samma rätt att få leva ute i naturen som en talgoxe! 

En kattuggla på fågelmatingen Kattuggla på kompost och fågelmatning Foto Patrik Hammargren

När blir råttor och möss problem?

Det viktiga tycker vi är attityden - de ÄR inte ett problem av sig själva. De har precis lika stor rätt att få finnas ute i naturen som fåglarna. De är dessutom betydligt närmare släkt med oss. Fantastiska överlevare och väldigt gulliga. Det är precis fint att hjälpa hungriga möss att överleva vintern som fåglar. Därför ser vi inget som helst problem med att möss och sorkar hämtar mat vid fågelmatningar. Gnagare blir ett problem först när de verkligen förstör grödor eller kommer in i hus, gnager sönder och kissar ned saker.
Råttor vid fågelmatningen är mer av ett gränsfall. Råttor lever till skillnad från de andra inne i hus och lokaler människor byggt. Så det kan vara så att de är ett problem hos din granne men hämtar mat på din fågelmatningen. Därför får man respektera restriktioner om fågelmatning när det finns goda rått-argument bakom. Är det problem med råttor så blir markmatning, som vi på slåttergubben förespråkar, omöjligt. Då återstår att mata med skalfria solroskärnor i en rörmatare med en uppsamlingsbricka under. Häng den så inte råttorna kommer åt. Råttor är nästa lika goda klättrare som ekorrar! Det finns flera exempel på en del hemmabyggda lösningar med större hängande uppsamlingsbrickor på råttsäkert avstånd under fågelmatarna. 

Tips på hur man fångar möss och råttor

På slåttergubben har vi ganska stor erfarenhet från vårt lager av fågelmat. Janne bor också i ett gammalt hus där det alltid kommer in möss om vintern och någon gång även brunråtta i källaren.

Janne (Slåttergubben) berättar.
- Knepet är att ställa ut fällor längs kanter eller i passager där djuren springer, eller just där de tar sig in. Då behöver du aldrig krångla med någon ost eller annat kladd. De här slagfällorna för möss med en stor gul plastbricka är extremt effektiva, lätta att spänna upp och otroligt känsliga. Vi köper dem på nätet från skadedjursbekämpning.nu
Kasta de gamla musfällorna med en böjd metallbit därframme som det ska sitta en ost på. De är ofta sjukt tröga att lösa ut. Mössen börjar komma in i byggnader under oktober och november. Då finns många individer som börjar röra på sig. Sen minskar individantalet och deras långa förflyttningar under vinterns gång.


En husmus i som dött i en fälla Möss vill vi inte ha inomhus, men det gör dem inte mindre gulliga för det.

På fågelfrölagret är det mest husmöss, men även stor och liten skogsmus. Vi har också dvärgmus, faktiskt första fyndet av den arten i Östergötland! Otroligt liten och söt rödaktig mus, inte större än en tumspets. De gula fällorna är så känsliga att de slår ut även för dem. Talgoxe och gråsparv fastnar ibland i fällorna också. Oftast går det bra att skrämma ut dem, vi har långa pinnar med påsar i ändarna att vifta med. Inne på vårt lager är fåglar att betrakta som skadedjur precis som mössen. De äter, bajsar och förstör när de kommer in. Det är så märkligt hur vi värderar liv så olika, vissa ska vi bara döda - andra ska vi spendera 1000-tals kronor på att mata…..

Råttorna tar vi på samma sätt men de är smartare. Inte de unga brunråttorna, de går lätt i fällorna. Men de gamla stora…. de vet var man inte ska trampa. Men står de stora slagfällorna tillräckligt länge på strategiska platser glömmer de till slut bort sig. Det kan väl inte vara så farligt att… tänker de och sen smack. Ett till däggdjur dog. Visst är de skadedjur när de är inne, men det är ändå med viss sorg jag plockar döda kroppar ur fällorna. Du köper de här utmärkta råttfällorna här!

En död brunråtta i en fälla En fullvuxen råtta - vi visste att den bodde inne på lagret. I flera veckor undvek den att trampa på råttfällorna. Men sen kom misstaget. Skönt - men man känner sig inte stolt över att döda djur på det här sättet.

Sprider möss och gnagare smittor?

Ja det kan de i ovanliga fall, men sannolikt är det inte värre att klappa en mus än en ko, katt eller hund. Vår statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt att det är ett “hyfsat ogrundat påstående” att brunråttan skulle sprida smittor till oss människor i stadsmiljö. Däremot är det så att svartråttan spred pesten, men svartråttan är utrotad i Sverige nu. Av brunråttan som är en mer sentida invandrare. Och egentligen är det inte brunråttan utan en bakterie som sprids via loppor som kan bita både råtta och människor. Så just i det fallet är det inte i första hand handhygien som är problemet.
-Skulle det vara jättefarligt att inte tvätta händerna när man plockat ut en mus eller råtta ur fällan utan handskar skulle jag blivit sjuk flera gånger i veckan varje höst och vinter de senaste 12 åren. I själva verket ryms mina sjukdomar på ena handens fingrar under den perioden, och jag har ingen anledning att misstänka gnagarna som smittbärare - säger Janne på slåttergubben

En Indienanekdot från Janne.

- 2006 cyklade jag och dåvarande flickvännen Hilde runt i Indien under drygt två månader. I den gamla hinduismen är alla djur gudar. Du dödar helt enkel inte djur. Det är okej att skrämma fåglar och apor från fruktodlingar och bygga hinder. Men aldrig att döda. Inte ens brunråttor. Det finns till och med tempel tillägnade brunråttor! Det här är rätt svårt att ta in för en svensk. 

På gangelsslätten var det otroligt tättbefolkat. Man kunde inte gömma sig. Men vi ville ta en liten paus och äta frukt. Efter ett tag kom en man fram och förklarade myndigt. - The road is blocked and it is a trafficjam, so YOU need to go now.
Självklart blev det mycket fågelskådning på cykelresan! Efter ett tag lär man sig knepen att använda tuben utan att ha med ett tungt stativ.
På väg genom den indiska landsbygden
Vi var som magneter för folk.... ofta fick vi sova hemma hos någon familj!
Hos den här enorma familjen bodde vi i tre nätter!
Vi blev väl omhändertagna - här tittar vi på månen i tubkikaren.

Alltså inte ens om du är en fattig bonde på Gangesslätten med bristfälliga lagringsmöjligheter av mat så dödar du råttor.  En av de första nätterna hamnade vi hos en stor familj just ute på Gangesslätten en bit söder om Delhi. Mamman och pappan som var husets “nav” gav sitt sovrum till oss. Vi stannade där i tre nätter. På nätterna inne i sovrummet var det full fart. Två kraftfulla brunråttor sprang runt runt. Vid något tillfälle till och med rakt över våra ansikten. Vi tog ett kort på dem när de stod och skuggboxades lite på en hylla framför sängen. Det är ett häftigt beteende brunråttan har i sitt sociala samspel. Äckligt och otrevligt? Ja - det beror väl helt på hur du är uppfostrad. För mig är det moraliskt väldigt svårt att säga att vi har rätt och dom har fel. Lutar snarare lite åt andra hållet om man ska prata moral. Inte blev de sjuka av närheten till råttorna heller!

Brunråttorna i sovrummet, otänkbart att döda dem för den här familjen. Fångade på bild med blixt när de skuggboxas på en hylla framför sängen.
Tillagd i varukorgen