Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

Myt 13: När fåglarna ruggar är det extra viktigt med stödmatning

När fåglarna ruggar är det extra viktigt med stödmatning.

En myt som tyvärr allt mer sprids av oss som säljer fågelmat. Kan det ha att göra med att vi vill försöka hitta argument för att sälja mer mat och få kunderna att mata året runt? Ja – tyvärr finner vi ingen annan anledning till att denna myt skapats.

Ruggning är ett fackord för att byta fjädrar. Alla fåglars fjädrar slits och blir sämre. För att behålla funkionen i fjäderdräkten så tappar alla fåglar fjädrar enligt ett sinnrikt schema som passar just den arten. Och nya fjädrar växer ut. Det är sant att det under intensiva ruggningsperioder krävs mer energi för att byta alla fjädrar. En del andfåglar byter tex många av sina fjädrar på vingarna samtidigt, de är då flygoförmögna under en tid och den infaller såklart alltid när det är gott om mat och sommar så de kan äta och gömma sig i vegetationen. Många flyttfåglar har intensivare ruggning just innan eller efter flytten. Det är också fördelaktigt att rugga i perioder när det finns mycket mat och man inte håller på att själv mata ungarna. Så det är sant att mycket ruggning sker under sensommaren. Ungarna är utflugna, det finns gott om mat och man ska snart flytta.

Som vi redan varit inne på under andra myter och kommer gå in ännu mer på i myt nr 14 så är det ett fåtal redan ganska vanliga arter som vi kan gynna med fågelmatning. Det stora flertalet arter är rena insektsätare och flyttfåglar – de kommer aldrig fram till någon fågelmatning men har precis samma ruggning som talgoxar, blåmesar och hackspettar. Det blir alltså helt fel när man säger sig hjälpa ”fåglarna” genom ruggningen genom att mata ännu mer. Man kan (kanske?) hjälpa ett fåtal fågelarter på ett konstlat sätt – men å andra sidan så påverkar odling av fågelmaten (särskilt besprutad konventionell mat) ekosystemen negativt för andra arter. Ofta arter som har det betydligt svårare än de vanliga som kommer fram till fågelmatningar. Det är absolut inte fel att mata fåglarna – det är ett gulligt och fint intresse. Men att överdriva betydelsen av fågelmatning är att fara med osanning.

En grå flugsnappare sitter på en pinne med en fluga i munnen Grå flugsnappare. En tropikflyttare som häckar både i människans närhet och i skogsmarker. Helt beroende av en rik tillgång på flygande insekter. Den grå flugsnapparen kan du bara vara snäll mot genom att göra åtgärder i din trädgård eller omgivning för ett rikare insektsliv. Foto Anderas Jägerhag
Tillagd i varukorgen