Åkerfrön - billigt och ekologiskt

Fraktfritt från 65kg. Åkerfrön är den billigaste fågelmaten - vår egen viltfågelmix. 

Idén till Slåttergubbens fågelmat kom sig ur insikten att det spannmålsrens som blir vid svenska ekologiska kvarnar fungerar som fågelmat. Detta rens är fyllt av olika sorters spannmålsbitar och frön från åkerns vilda växter. Alltså det många stannfåglar livnärt sig av i alla tider innan vi började mata med feta importerade frön. 

Ett måste för att locka gulsparv som är den kanske viktigaste fågeln att mata ur fågelskyddsperspektiv. Även pilfink, gråsparv, duvor, kaja och skata håller sig väl tillgodo med åkerfrön om det inte är fri tillgång på fetare frön.... 

Åkerfrön från Lundens gård

Helsvenskt ekologiskt spannmålsrens från Lundens gård i Västergötland - de flesta spannmålskärnorna är hela och av flera sorter: Vete, korn, havre, dinkel, emmer, råg, enkorn och ölandsvete. Ett fåtal ogräsfrön finns också, men nästan inga snärjmårefrön.

Gulsparven äter bara åkerfrön! Gråsparv, pilfink, kaja tillhör dem som gärna äter åkerfrön. Men även bofink, bergfink, siskor, fasan, rapphöna och duvor. Arter som grönfink, nötväcka, mesar, steglits, stenknäck och domherre äter bara åkerfrön när inte importerade frön som solros, jordnöt och hampa finns inom räckhåll! 

Tama fåglar: Vi har fått rapport om att det här är ett mycket bra och fullvärdigt foder för Bobwhite vaktel (Virginsk trädvaktel). Höns och fasaner älskar också denna blandning. 

Lundens gårds åkerfrön är ekologiskt odlade i Sverige och orsakar ett transportutsläpp motsvarande 0,07 kWh/kilo (0,02kg CO2 ekv./kilo) från odlingen till vårt lager. 
Läs mer om dessa uträkningar här

KRAV-märkt. 

Små åkerfrön - Lettland

Vilka fåglar äter av de små åkerfröna? 
Gillas av pilfink, gråsparv, siskor, vinterhämpling, domherre, bofink, bergfink, grönfink och mesar. De allra flesta fåglar hittar fullt näringsvärdig kost med åkerfrön. 
Sedan är ju de här fröna ytterst intressanta för dig som bor i jordbruksbygd och har möjlighet att mata på marken längs en skottad väg en bit från husen. Här har vi de frön mycket exklusiva arter som berglärka, snösparv, lappsparv och dvärsparv troligtvis föredrar.
Eller om du som fågelskådare vill stödutfodra med en markmatning på något sånt här ställe som en hamn, utfyllnad, industriområde, sopstation, ja du vet nåt sånt område med mycket vinterståndare som brukar vara hett för spännande övervintrare. 

- MEN som vanligt med åkerfrön kommer de sannolikt prioriteras bort av de flesta om man bredvid skämmer bort med feta jordnötter, hampa och solros. (eller om det finns hos grannen)

(Klicka visa på produkten för att läsa mer)

Hamparens - Lettland

Det här är det mest intressanta renset jag någonsin sett! De tre grejer som är så bra är: 

1: Det är i princip helt fritt från damm och skal rester. Densiteten är hög och det är alltså frön man betalar för! 
2: En stor andel av fröna 
i det här renset är skalade hampafrön - det fetaste mest proteinrika man kan få tag i. De är små och äts lätt av fåglar med små näbbar
3: De ogräsfrön 
som finns i är de små och attraktiva, mest svinmålla, penningört och lomme. Här finns inte tex frön från snärjmåra och skräppa.

Gillas av: Jag skulle säga att nästan alla fåglar kommer gilla det här! De med små näbbar som järnsparv, rödhake och svarthätta har allt att vinna! Såklart kommer alla finkar, siskor, vinterhämpling, hämpling, steglits, mesar, domherrar osv också tycka om det! 

Jag tänker at det är en oerhört bra mat i norra Sverige frampå vårvintern när det kommer mycket bergfink och bofink, och de lite ovanligare snösparv och sävsparv. 

Hur matar jag med åkerfrön?

Direkt på marken är det mest spännande sättet att mata med åkerfrön. Är det snö så strö fröna på en skottad eller trampad yta. På det är sättet lockas många fåglar. Gulsparven äter bara från marken och den ratar dessutom helt solros och hampa. Därför uteblir gulsparven som gäst från många matningar.

Läs mer om markmatning och myter om hygien här>

På en stor skottad yta får enormt många fåglar plats - ett bra sätt att öka antalet gäster. Överflygande fåglar ser lätt detta och lockas ned! Det ger också bra matningsekonomi när pilfinkarna och gråsparvarna (som är storförbrukare hos många) mestadels håller till på marken och äter av de billigare fröna. Pilfink och gråsparv nöjer sig väl med åkerfrön men tar gärna för sig av dyra och feta frön om det bjuds. 

(Läs mer om markmatning under produkten Lantliv)

I fågelmatare. Åkerfrön passar utmärkt i alla typer av fågelmatare. De kan blandas med andra frön. Många blandar med hackade solroskärnor och hampa.

Nakenhavre - nordens fetaste sädesslag

Film om att mata med åkerfrön på marken

Tillagd i varukorgen