Svenska ekologiska rapsfrön

Fraktfritt från 65kg. Raps älskas av de flesta fåglar som gillar feta frön. Grönfink, bofink, bergfink, steglits, hämpling, domherre och gråsiska. Ute på nytröskade rapsfält och eventuella kvarstående rapsfält är det ofta stora flockar med fågel. Tyvärr är det svårt att nå framgång med detta fågelfrö på sin matning. Finns hampa eller solros i närheten väljer fåglarna det i första hand. Bra alternativ för den som prioriterar svenskodlad fågelmat. 

Äta raps själv? 
Ekologiska rapsfrön går även bra för oss att äta, de är väldigt nyttiga. Dock är vår raps orensad och man får tolerera lite ogräsfrön! 
Vill man odla raps ska den sås i slutet av augusti då det här är höstraps. Plantorna kommer upp och övervintrar - när våren sen kommer är de snabba upp i blom - och de här blomstjälkarna kan man beskära bort under några veckors tid i maj som en delikat späd broccoli! 

Klicka på "visa" för att läsa mer! 

Och här är en bild på samma kvarstående rapsfält!

Visar med all tydlighet att många arter egentligen gillar raps när den inte har konkurrens av andra feta frön. 

Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Foto Petter Halldén