25 kg - Hampafrön - Östgötska

Charma domherren med svensk eko-hampa!

  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Det här har vi längtat efter länge! Lokalodlade svenska KRAV-hampafrön! 

Hampafrön älskas av de flesta fåglar men särskilt de som gillar feta frön som grönfink, domherre, talgoxe, steglits, pilfink, siskor och ja.... de flesta som sagt av både finkar och mesar. 

Hampan kan innehålla lite ogräsfrön och skörderester och är inte stenrensad enligt konstens alla regler - den är jättefin i smaken men användning som livsmedel sker helt på egen risk. 

Det är vännen Linnea Solhj som tillsammans med sin familj odlar hampan på gården Stubbevället en bit bort från oss ute på östgötaslätten. Vi får köpa fröna och Linnea själva använder hampa för att göra te - hampapulver mm. 

Familjens odlingar är riktiga föredömen med avsättningar av ängsmarker och promenadstråk med rikligt blommande kantzoner längs åkerkanterna. De har också otroligt fina naturbetesmarker på sina ägor. Vi stöder ett verkligen proggressivt lantbruk på östgötaslätten genom att köpa denna ekologiska svenska hampa! 

Sorten heter Finola och är en oljehampa som är godkänd för odling i Sverige. Det är en oljehampa med låga halter av det narkotikaklassade ämnet THC. Däremot går det utvinna CBD som är det ämne man brukar använda som läkemedel. 

Hampan är KRAV-märkt, odlad i Östergötland och orsakar ett transportutsläpp till vårt lager på 0.021kwh/kilo eller uttryckt i koldioxid 0.006kilo CO2-ekvi/kilo hampa.  

Tillagd i varukorgen