Ängsfrön (äkta svenska) - 30g

Till 10m2. En vacker och artrik äng klär upp varje trädgård!

  • Artnr: 340001
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,04
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Att anlägga en äng är nog den bästa ekologiska sommar-fågelmatnigen! Det är en riktigt vacker insektsfabrik! Och den är en evighetsmaskin - den behöver bara anläggas en enda gång. 

Se vår film om att anlägga äng här>

Vi säljer Pratensis "Humleblandning". En påse räcker till 10 m2 blommande äng. Kolla på Pratensis hemsida för att få veta exakt vilka arter som ingår!

Kolla denna film varför du ska köpa frön från just pratensis...>

För ett mycket större utbud av olika ängsfröblandningar och plantor vänd dig då direkt till Pratensis AB. Slåttergubben är redan storkund hos dem och vi är mycket nöjda. Pratensis är noga med att ha svenskt genetiskt material i sina blandningar av riktiga ängsväxter. Ett varningens finger för ängsblandningar från andra fröfirmor, där är ofta mest ettåriga blommor som inte är ängsväxter och konstigt förädlade sorter. 

Ängen som tidigare var en naturlig del i jordbrukslandskapet är nu mer en relikt som vårdas för sin artrikedom på några få utvalda platser. Du kan vara med och öka andelen ängsmark genom att anlägga en liten bit i din trädgård. På det sättet återskapar vi i miniatyr lite av det landskap som försvunnit därute bland gårdar och åkrar. Ängen med sin enorma artrikedom av blommor och insekter var och är en oerhört viktig biotop för många fågelarter att söka föda på. Det är framförallt rikedomen av insekter som lockar. 

På ängen bärgades det hö varje år så för att sköta en äng bör man slå den på sensommaren och sedan ta bort gräset. För att skapa en artrik äng så ska den utarmas på näring. I allt för näringsrik miljö tar några få arter av gräs och örter över (hundäxing, knylhavre, hundkäx, nässla mm). Av de konkurrenssvaga arterna finns många många fler blommor och det är dem vi ska gynna. Ängen ska helst slås med lie men det fungerar med trimmer, röjsåg med gräsklinga, elda upp fjolårsgräs på våren eller i värsta fall klippa med gräsklippare. För att minska mängden näring (och därmed gynna de konkurrenssvaga blommorna) ska gräset räfsas bort från ängen utom vid eldning. 

Ängsfröna sås helst på hösten i augusti/september på bar jord som är så ogräsfri som möjligt. Välj helst en plats med mager jord. Men det går också att så i mars - april. 

Rotogräset kirskål bör vara helt borta. Den är svår att få bort ur ängen i efterhand. Tistel går att hacka bort enkelt med spade i efterhand. 

Tillagd i varukorgen