Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

En fet fågel sitter i en grön soffa och vinkar in mer mat

Mina kära fåglar äter så mycket - så ekologiskt mat har jag inte råd med!

Ja - till att börja med kan ekologiskt faktiskt vara billigare…

Vi hör dock ofta det här påståendet från kunder. I grund och botten kommer ju den här kommentaren av kärlek för fåglarna - ens egna fåglar - som syns och kommer fram till fågelmatningen. Man tror att ju mer mat man slänger ut desto mer nytta gör man för “fåglarna” och då är det ju självklart det billigaste det bästa. Svensk statistik visar dock att endast 10 arter står för 78% av antalet individer vid våra fågelmatningar. De här 10 arterna är på intet sätt hotade eller behöver vår hjälp som art betraktat. Däremot finns det många fågelarter med minskande bestånd som gynnas av ekologisk odling jämfört med konventionell med besprutning och konstgödsel.

Så vårt råd är kort och gott: Sätt en budget och köp ekologisk fågelmat utifrån den. Då matar du på ett så snällt vis du kan och är schysstare mot en mängd andra fåglar, fjärilar, nyckelpigor och vackra åkerväxter. Den budgeten kan vara ganska liten - du gör faktiskt större naturnytta genom att jobba mindre, konsumera mindre. Vara hemma mer, odla o jobba med mångfald i trädgården - ängar, dammar, död ved. Köpa urskog för pengarna.

Hur mycket dyrare är då ekologisk fågelmat? Vi har gjort en enkel prisjämförelse på nätet dec 2021 (exklusive eventuella fraktkostnader).

Skalade solroskärnor
Slåttergubben (25kg eko) 37,6kr/kilo  OBS EKOLOGISKT ÄR BILLIGARE!
Vivara (2x10kg besprutat) 43kr/kilo
Granngården (10kg besprutade) 42,9kr/kilo

Hackade/krossade solroskärnor
Slåttergubben (25kg eko) 31,6kr/kilo  OBS EKOLOGISKT ÄR MYCKET BILLIGARE!
Vivara (2x10kg besprutat) 44kr/kilo
Granngården (Ej i sortimentet)

Kommentar: Ja här är ju vi på slåttergubben tydligt billigast, så där faller ju argumentet att eko skulle vara dyrare helt platt, vi kanske är för billiga?! Dessutom avsätter vi ju 10 öre/kilo i ren naturvård. Vi har dock lite ogenerösare fraktvillkor, fraktfritt över 65kg istället för typ över 800kr…..

Åkerfrön - en svensk restprodukt.
Slåttergubben (25kg eko) 20kr/kilo
Vivara (blandad säd, ej svensk och ej restprodukt 2,5kg) 21,9kr/kilo
Granngården (ej liknande i fågelmatssortimentet)

Kommentar: På granngårdens fysiska butiker går det säkert att köpa ren havre och spannmål till betydligt billigare pris, kanske även ekologiskt, men i webshopen finns det inte som fågelmat.

Jordnötter (aflatoxintestade)
Slåttergubben (25kg eko) 60kr/kilo  OBS, livsmedelskvalite och utan det bruna skalet.
Vivara (2x10kg besprutat) 44kr/kilo OBS, har det tunna bruna skalet kvar
Granngården (10kg besprutat) 39,9kr/kilo OBS, har det tunna bruna skalet kvar.

Kommentar:
Här är ekologiskt tydligt dyrare. Jordnötter är en av världens mest besprutade grödor och därför extra viktig att köpa ekologiskt. Om man nu överhuvudtaget ska köpa jordnötter. De är dyra och importerade långt ifrån. För fåglarna och ekosystemen som helhet är det bättre med ekologiskt talg. Våra jordnötter kommer från Kina och sannolikt de andras också - men det är bara vi på Slåttergubben som är noga med att skriva ut ursprungsland på våra produkter för hög transparens. 

Talgbollar
Slåttergubben (ej i sortimentet). Vi vägrar köpa in produkter med talg som har direkt koppling till skövling av cerradosavann och regnskog i Brasilien. Och besprutade frön. Vi bryr oss lite för mycket om fåglarna och ekosystemen som finns därborta för det.
Vivara (50 st- 39,5% fetthalt) 35,9kr/kilo
Granngården ( 75st - okänd fetthalt) 33,2kr/kilo

Kommentar, talgbollarna blandas med mycket vete och mjöl. Billigt och ofett. Dessutom är talgen ofta omgjord och härdad kemiskt så den ska hålla sig luktfri och hård under lång tid i rumstemperatur. När man börjar räkna på vad man faktiskt betalar för per kilo fett så finner man ofta att man lika gärna kan köpa ett paket ekologiskt bregott i affären och hänga ut. Rent och naturligt. Eller ännu hellre ekologiskt naturbetestalg från gröna gårdar, nära 100% fett för 58kr/kilo som stödjer svenska naturbetesmarker och är fåglarnas bästa raw-food. Finns ingen mat som mer liknar fåglarnas naturliga insektsdiet. 

Svartmes sitter och äter från ett stort stycke talg Svartmesen gillar ekologisk rå naturbetestalg. Foto Arne Ekström

Slåttergubben värnar om alla fåglar - lite extra om de som har det svårt. Fåglarna tillhör ett ekosystem med en uppsjö av insektsarter, fjärilar och växter knutna till dem. Vi vet att ekologisk odling ger bättre förutsättningar för de här ekosystemen och därmed de vilda fåglarna att hitta mat på egen hand. Varje år svälter väldigt många fågelungar ihjäl pga att föräldrarna inte hittar tillräckligt med insekter ute i det vilda. Det är oftast så här populationer förändras - och döda törnskateungar i ett bo eller döda ladusvaleungar - det är ju inget vi ser fysiskt. Därför är det så lätt att inte bry sig. Här vill vi som företag kliva in och ta ett ansvar. Därför köper vi bara in ekologiskt odlad mat - har svensk mat i sortimentet för dem som vill osv… 

En gulsparv matar sina ungar och tycker det är bra med ekologiskt jordbruk

Så här säger Janne, grundare av slåttergubben.
“Jag cyklar nästa varje dag till lagret. Fågelskådningen har jag med mig sen 30 år tillbaka. Jag noterar alla läten och alla arter hela tiden, även utan kikare. Längs vägen har jag både ekologiska och konventionella fält. När jag cyklar förbi de ekologiska rapsåkrarna på sommaren kan det vara ett 20-tal gulärlor i luften som varnar - på konventionella rapsen kanske två. På våren är sånglärkans kör mångdubbelt högre över de ekologiska än de besprutade täta åkrarna. Svalor och tornseglare drar på sommare i stora flockar över fälten och letar mat till sina insekter. I nio fall av tio håller de sig mest över de ekologiska åkrarna. Det tionde fallet är intressant - ibland kan det verkligen vara tydligt fler svalor över en besprutad åker. Det visar att det faktiskt finns insekter även där och ibland kan förutsättnigarna för jakt vara bättre över den oftast fattigare åkern. Svalor och andra fåglar är helt enkelt experter på att leta mat där det är som bäst. Jag ser fler rapphöns kring de ekologiska åkrarna (fast just här spelar småskalighet och andel kantzoner kanske mer roll och det är tyvärr inget som är reglerat i ekoreglerna). Jag hör oftare vaktlar om somrarna från eko-åkrar och ser fler fjällvråkar, ormvråkar och tornfalkar leta sork över ekologiska åkrar. Just därför, för att jag har en nära relation till alla svenska fågelarter, känns det så in i själen dumt att mata fåglar med besprutad mat, det är inte fel att mata våra 10 vanligaste och mest anpassingsbara fågelarter - men vi vill inte medverka till att man då stödjer ett jordbruk som är sämre för mängder av andra arter.

Läs mer om de här resonemangen i myt 1 och 14 och 24. 

Rapphöna på en snöig åker Rapphönsens ungar har lättare att hitta mat i ekologiska åkrar
Tillagd i varukorgen